Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Valtiokonttori
Sörnäisten Rantatie 13, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI
Puhelinvaihde 0295 50 2000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kansalaisneuvontapalvelu
PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI
Puhelinvaihde 0295 50 2000
palveluneuvoja[at]kansalaisneuvonta.fi

3. Rekisterin nimi

Kansalaisneuvonnan asiakaspalvelujärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tietoja käytetään Valtiokonttorin Kansalaisneuvontapalvelulle tuleviin palvelupyyntöihin vastaamista sekä viranomaisten toimintaa koskevien palautteiden edelleen ohjaamista varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Palvelupyynnön tekijän sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero sekä palautteen tai palvelupyynnön sisältö. Tekijän nimi, jos sitä palvelupyyntöön vastaamisen tai asiaan palaamisen vuoksi tarvitaan ja henkilö suostuu sen tallentamiseen. Tietoja säilytetään kahden vuoden ajan asiakkaan menneeseen palvelutapahtumaan palaamisen mahdollistamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköpostiosoite tai puhelinnumero saadaan palvelupyynnön saapumisen yhteydessä palvelun puhelunhallinta- tai tiketöintijärjestelmistä. Palveluneuvoja tallentaa tiedot palvelupyynnön käsittelyn yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jos asia koskee viranomaisen palvelua ja edellyttää asiakkaalle vastaamista, sähköpostiosoite tai puhelinnumero välitetään edelleen viranomaiselle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Palvelussa ei käsitellä manuaalista aineistoa.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri on vain rekisterinpitäjän käytössä tallennettuna palvelimelle, johon eivät ulkopuoliset pääse. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Palvelutapahtumien raportointi tapahtuu tilastollisesti eikä palvelupyynnön tekijöitä raportoida tai yksilöidä.